Supertalenti

Fim osmislila i izradila Kreativna vjeronaučna grupa u šk. god. 2018.-2019. U filmu se objašnjava kako trebamo biti odgovorni prema životnim mogućnostima, a priča se oslanja na slavnu Isusovu prispodobu (priču) o Talentima.

7.2.2019. u imali smo premijeru filma u našoj OŠ Sračinec.

A naš plakat za poziv na premijeru filma izgledao je ovako: