informatika

Anketa o Ranom učenju informatike

Molim polaznike Ranog učenja informatike OŠ Sračinec (2-4. razr.) da mi ispune anketu (preko interneta) o tome što misle o ovogodišnjoj izvannastavnoj aktivnosti Ranog učenja informatike.