informatika

Rano učenje informatike

Ovdje je kalendar, tj. raspored sati za Rano učenje informatike. Molim polaznike da uvijek prije dolaska u školu provjere da li je sat informatike predviđen u kalendaru.

Anketa o Ranom učenju informatike

Molim polaznike Ranog učenja informatike OŠ Sračinec (2-4. razr.) da mi ispune anketu (preko interneta) o tome što misle o ovogodišnjoj izvannastavnoj aktivnosti Ranog učenja informatike.