khublin

Moja obitelj (Uz Međunarodni dan obitelji)

Međunarodni dan obitelji proglasili su Ujedinjeni narodi 1989. godine, a u svijetu je prvi put obilježen 15.05.1994. godine pod sloganom “Da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece” kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica pridaje obitelji kao temeljnoj jedinici društva.

Prvašići znaju...

napravi novu mapu u “Mojim dokumentima”. Mapa se treba zvati “MOJE ZADAĆE”. u programu “Blok za pisanje” napiši svoje ime i prezime i to spremi u datoteku koja se zove “JA” i to spremi u mapu “MOJE ZADAĆE” na internetu nađi sliku medvjeda i to spremi sa imenom “MEDVJED” u mapu “Slike” sa programom “Alat za izrezivanje” označi jedan (bilokoji) dio ekrana i to spremi kao sliku koja se zove

Policija o biciklistima

Djeca od 9-14 godina, koja se žele samostalno biciklom voziti uz prometnice, trebaju položiti Biciklistički ispit. I naravno, uvijek kad su na biciklu trebaju imati biciklističku kacigu.

Kratki Križni put

… Isuse, pomozi mi da pobožno promislim o Tvojim mukama koje si za nas i naše spasenje podnio. Daj da Tvoja muka moj život spasi i privede me k ljubavi Božjoj.

Supertalenti

Fim osmislila i izradila Kreativna vjeronaučna grupa u šk. god. 2018.-2019. U filmu se objašnjava kako trebamo biti odgovorni prema životnim mogućnostima, a priča se oslanja na slavnu Isusovu prispodobu (priču) o Talentima. 7.2.2019. u imali smo premijeru filma u našoj OŠ Sračinec. A naš plakat za poziv na premijeru filma izgledao je ovako: