Školski list Duga

Školski list Duga

Objavljen je novi broj Školskog lista Duga – i to u Oblaku (na web-u)! Dugama je ionako mjesto u Oblaku, zar ne?!

Pogledajte: www.skolskilistduga.net