Pretraživanje sadržaja ovih web stranica

Pretraživanje sadržaja ovih web stranica

Tu gore desno u kvadratiću gdje je “povećalo” klikni i upiši riječ koju želiš pretražiti i stisni Enter. Predlažem da pišeš samo “korijen” riječi, tj. riječ bez specifičnih nastavaka koji označavaju neki padež ili lice/broj (za glagole). Npr. kad tražiš riječ “Bibliju” napiši radije “Biblij”. Ukoliko želiš, možeš napisati i više riječi što znači da želiš pronaći stranicu (post) koja sadrži sve navedene riječi.