Foto pitanja za 6. razred

Foto pitanja za 6. razred

Na 63. nastavnom satu imamo ispitivanje ali tako da učenici prepoznaju što je na slici, a vezano uz gradivo koje smo netom radili. Slike koje će biti na ispitivanju mogu se vidjeti (klikom) ovdje.