Dokazi da Boga IMA!

Dokazi da Boga IMA!

Pogledajte vrlo zanimljiv film koji pokazuje da mora postojati Bog – Stvoritelj ovoga svijeta.