Crkva Familia Sagrada

sagrada familia velika

DZ+ za šestaše: napisati / napraviti referat ili plakat ili prezentaciju o crkvi (bazilici) Sagrada Familia u Barceloni. Više o toj crkvi vidi na webu: http://www.sagradafamilia.cat/