Školski Vjeronaučni molitvenik AD. 2014.

Školski Vjeronaučni molitvenik AD. 2014.

vjeronaucnimolitvenikad2014Klikom ovdje (Vjeronaucni molitvenik AD2014) možete preuzeti Vjeronaučni molitvenik (AD. 2014.) koji koristimo i u školi na nastavi vjeronauka.U PDF formatu je i otvarate ga i ispisujete (npr.) pomoću Adobe Reader-a.

Ovo je KONAČNA verzija “Vjeronaučnog molitvenika” koja će se koristiti u nastavi vjeronauka u OŠ Sračinec (i gdje god za to postoji interes). Svakako, još možete (ovdje niže) dati komentare i sugestije za poboljšanje, tako da prije početka nastave imam “ispeglanu” verziju.