Vjeronaučni likovni radovi

Vjeronaučni likovni radovi

Primjer nekih dobrih slika koje su nacrtali vjeroučenici OŠ Sračinec:

Pa potičem i ostale učenike na stvaranje prekrasnih likovnih radova na kršćansku tematiku.