Bogorodica

Moderne litanije svetoj Mariji Bogorodici

Svemogući Bože, Oče, – nama malovjernima milosrđa svoga ne uskrati! Isuse Kriste, Kralju naš, – spasi nas i vodi nas putem istine k Tebi u život vječni! Svevišnji Bože, Duše Sveti, – nadahni nas i prožmi sve trenutke našeg života! Presveto Trojstvo, – posveti nas za sebe!