Obavijesti i suradnja Kreativne vjeronaučne grupe

Obavijesti i suradnja Kreativne vjeronaučne grupe

Vjeronaučna grupa sastajat će se petkom 7. i 8. sat (13:20-14:50) u učionici 51 ili 53.

voditelj: vjeroučitelj Krešimir Hublin

 


Naš Google (cloud) disk za pohranu materijala Vjeronaučne grupe: https://drive.google.com/

Naš mail za Vjeronaučnu grupu:  vjeronaukgrupa @ gmail . com