Reportaža o orguljašu Tomislavu Krobotu

Reportaža o orguljašu Tomislavu Krobotu

Preporučam da pogledate intervju/reportažu o orguljašu Tomislavu Krobotu i o našim crkvenim orguljama u župnoj crkvi sv. Mihaela arkanđela u Sračincu.

Reportaža je objavljena na web stranici Školskog lista Duga:

Orguljaš Tomislav Krobot