Prvašići znaju…

  1. napravi novu mapu u “Mojim dokumentima”. Mapa se treba zvati “MOJE ZADAĆE”.
  2. u programu “Blok za pisanje” napiši svoje ime i prezime i to spremi u datoteku koja se zove “JA” i to spremi u mapu “MOJE ZADAĆE”
  3. na internetu nađi sliku medvjeda i to spremi sa imenom “MEDVJED” u mapu “Slike”
  4. sa programom “Alat za izrezivanje” označi jedan (bilokoji) dio ekrana i to spremi kao sliku koja se zove “EKRAN” u mapu “Slike