Policija o biciklistima

Policija upozorava na poseban oprez u prometu budući da je od početka školske godine više djece na prometnicama. Više o tome pročitajte Iz Policije o biciklistima 2018.

Naknadno je policija poslala dopis u kojem objašnjava kako se polaže “biciklistički ispit” za učenike od 9-14 godina koji bi se sami biciklom vozili uz prometnice. Tekst je sljedeći:

U Narodnim novinama broj 5/2016, od 15.1.2016, objavljen je PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM I BICIKLISTIČKOG ISPITA TE OBRAZAC POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE BICIKLOM, koji je stupio na snagu 23.1.2016. godine, a koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Poveznica na web stranicu NN na kojoj je Program je http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_5_74.html .

Tako da sve aktivnosti vezane za edukaciju i osposobljavanje djece za samostalno upravljanje biciklom moraju biti usklađene s navedenim Programom.

Donošenjem programa stvoreni su preduvjeti za izvođenje sadržaja koji će učenicima omogućiti dobivanje znanja, vještina i spoznaja potrebnih za pravilno sudjelovanje  u prometu, ali i samu mogućnost polaganja biciklističkog ispita te dobivanje potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom.

S obzirom da je program  donijet u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova,  djelatnici policije su spremni  i dužni  pružiti školi potrebnu pomoć kod polaganja ispita (pisane provjere znanja i praktične provjere vožnje biciklom na poligonu).