Pjesma za Nikolinje

Pjesma za Nikolinje

Na nikolinjskoj priredbi (5.12.) pripjev ove pjesme će pjevati svi učenici.