Pitanja, prijedlozi, komentari

Pitanja, prijedlozi, komentari

Dragi učenici OŠ Sračinec,
ako želite nešto pitati, predložiti ili komentirati vezano uz rad i nastavu vjeronauka, ovdje niže to možete preko komentara.

U potpisu možeš, ali i ne moraš, staviti svoje ime i prezime ili e-mail.
Ali mi svakako napiši u koji razred ideš (npr. 6.B) i u kojoj učionici inače imamo vjeronauk. (Broj ili naznaka učionice će mi biti dokaz da si i zbilja učenik iz naše škole.)

Hvala.

vjeroučitelj Krešimir Hublin