Godišnji plan za vjeronauk u 8. razredu

MJESEC NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
9.ruj Uvod, sistematizacija i zaključivanje 1. Uvodni sat
UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT 2. Radost odrastanja – GOO
3. Obilježja prijateljstva
4. Prijateljstvo je ljubav
5. Od zaljubljenosti do ljubavi
6. Spolnost kao Božji dar
7. Kršćanski brak
8. Kršćanski celibat
10.lis 9. Ponavljanje i provjera znanja
ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM 10. Svaki čovjek traži Boga
11. Od religije do vjere
12. Ljudska shvaćanja Boga
13. Ateizam i vjerska ravnodušnost
14. Traženje Boga u novim religioznim pokretima
15. Sekte
16. Ponavljanje i provjera znanja
11.stu TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE 17. Naravna i nadnaravna Božja objava
18. Znanost o nastanku svijeta
19. Slučajni razvoj života ili Božje planirano stvaranje?
20. Biblija o stvaranju svijeta
21. Čovjek je slika Božja
22. Ponavljanje i provjera znanja
23. Grijeh kao zloporaba slobode
24. Čovjekova oholost i Božja vjernost
12.pro 25. Grijeh protiv čovjeka je grijeh protiv Boga
26. Opći potop
27. Kula babilonska
28. Ponavljanje i provjera znanja
29. Bog je vjeran svojim obećanjima
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 30. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta
1.sij KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA 31. Korijeni kršćanstva na hrvatskim prostorima (I.)
32. Korijeni kršćanstva na hrvatskim prostorima (II.)
33. Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu kršćanskih naroda
34. Glagoljica i starohrvatski jezik u bogoslužju
35. Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku
2.vlj 36. Hrvatska – predziđe kršćanstva
37. Ponavljanje i provjera znanja
38. Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva, kulture i znanosti – GOO
39. Crkva u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda
40. Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova
41. Crkva protiv svih totalitarizama XX. Stoljeća
42. Katolička Crkva u Hrvata potkraj 20. st.
43. Katolička Crkva i Hrvati danas
3.ožu 44. Ponavljanje i provjera znanja
U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA 45. Isus prihvaća sve ljude
46. Isusova ljubav prema najpotrebnijima
47. Isusova Posljednja večera
48. Isusova muka i smrt
49. Uskrsnuće Isusovo – pobjeda nad smrću
50. Isus Krist pravi Bog i pravi čovjek
51. Tko je zapravo Isus?
52. Isusova osobnost
4.tra 53. Tko je za mene Isus Krist?
54. Provjera znanja
POTVRDA – SNAGA KRŠĆANSKOGA POSLANJA 55. Osobna potvrda primljenog krštenja
56. Priprava i slavlje sakramenta potvrde
57. Duh Božji u Starom zavjetu
58. Duh Božji u Isusovu životu
5.svi 59. Duh Sveti djeluje u Crkvi
60. Živjeti po Duhu Svetomu
61. Ponavljanje
62. Provjera znanja
BITI KRŠĆANIN U CRKVI I DRUŠTVU 63. Izbor životnog zvanja – GOO
64. Čovjek je biće rada – GOO
65. Slobodno vrijeme
66. Župa – zajednica vjere i života
6.lip 67. Suodgovornost za pravedan život u društvu – GOO
68. Ponavljanje i provjera znanja
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 69. Sistematizacija gradiva 2. polug.
70. Zaključivanje ocjena