Godišnji plan za vjeronauk u 7. razredu

MJESEC NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
9.ruj Uvod, sistematizacija i zaključivanje 1. Uvodni sat
UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST 2. Jedinstveni smo i upućeni na druge
3. Izazovi u pubertetu
4. Razmirice i sukobi u pubertetu – GOO
5. Idoli i ideali
6. Bog je jedini ideal
7. Zamke suvremenih ovisnosti
DEKALOG – PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI 8. Što je savjest?
10.lis 9. Savjest trebamo odgajati (Vrste savjesti)
10. Ponavljanje I provjera znanja
11. Božje zapovijedi – put u slobodu
12. Dekalog i ljudska prava
13. 1. Božja zapovijed
14. 2. Božja zapovijed
15. 3. Božja zapovijed
16. Ponavljanje i provjera znanja
11.stu 17. Poštovanje roditelja i starijih
18. Svetost ljudskog života
19. Dostojanstvo ljudskoga tijela i bračna čistoća
20. Poštivanje tuđe imovine
21. Poziv na istinoljubivost
22. 9. i 10. Božja zapovijed
23. Ponavljanje i provjera znanja
ŽIDOVSKI NAROD I VJERA 24. Judaizam – monoteizam
12.pro 25. Hebrejska Biblija
26. Židovski vjernički život
27. Židovski blagdani
28. Dijalog židovstva i Katoličke Crkve
29. Ponavljanje i provjera znanja
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 30. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta
1.sij PROROCI – BOŽJI GLASNICI 31. Proročki poziv i poslanje, Stariji proroci
32. Proroci pisci
33. Proroci pozivaju na Savez s Bogom
34. Proroci babilonskog ropstva
35. Proroci pozivaju na obraćenje i pročišćenje vjere
2.vlj 36. Ponavljanje i provjera znanja
37. Glasnici nade i izbavljenja
38. Ivan Krstitelj – Mesijin preteča
39. Isus Krist ispunjava proročanstava
40. Isus sklapa Novi i vječni savez
41. Ponavljanje i provjera znanja
DA SVI BUDU JEDNO 42. Isusova želja i molitva za jedinstvo
43. Pravoslavci
3.ožu 44. Pravoslavci u Hrvatskoj
45. Grkokatolici
46. Protestanti
47. Ekumenski pokret – GOO
48. Ekumenska zajednica iz Taize
49. Ponavljanje i provjera znanja
POTREBA POMIRENJA I OPRAŠTANJA 50. Što je grijeh?
51. Savjest nas prekorava i poziva da ne griješimo
52. Pomirenje s ljudima
4.tra 53. Sakrament Pomirenja
54. Ponavljanje i provjera znanja
TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT 55. Ljudska bolest i patnja
56. Sakrament bolesničkog pomazanja
57. Strah pred smrću: postoji li život nakon smrti?
5.svi 58. Čistilište
59. Posljednji sud i uskrsnuće tijela
60. Vječna propast ili pakao
61. Ljepota raja
62. Ponavljanje i provjera znanja
63. Živjeti po krepostima
64. Vjera – Božji dar i čovjekov odgovor
65. Kršćanska nada
66. Snaga kršćanske ljubavi
6.lip 67. Ponavljanje
68. Provjera znanja
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 69. Sistematizacija gradiva 2. polug.
70. Zaključivanje ocjena

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.