Godišnji plan za vjeronauk u 7. razredu


1. Uvodni sat


2. Jedinstveni smo i upućeni na druge

3. Izazovi u pubertetu


4. Razmirice i sukobi u pubertetu - GOO

5. Idoli i ideali


6. Bog je jedini ideal

7. Zamke suvremenih ovisnosti


8. Što je savjest? - GOO

9. Savjest trebamo odgajati (Vrste savjesti)


10. Ponavljanje i provjera znanja

11. Božje zapovijedi – put u slobodu


12. Dekalog i ljudska prava


13. 1. Božja zapovijed

14. 2. Božja zapovijed


15. 3. Božja zapovijed

16. Poštovanje roditelja i starijih


17. Ponavljanje i provjera znanja

18. Svetost ljudskog života


19. Dostojanstvo ljudskoga tijela i bračna čistoća

20. Poštivanje tuđe imovine


21. Poziv na istinoljubivost

22. 9. i 10. Božja zapovijed


23. Ponavljanje i provjera znanja

24. Judaizam - monoteizam


25. Hebrejska Biblija

26. Židovski vjernički život


27. Židovski blagdani

28. Dijalog židovstva i Katoličke Crkve


29. Ponavljanje i provjera znanja

30. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta


31. Proročki poziv i poslanje, Stariji proroci

32. Proroci pisci


33. Proroci pozivaju na Savez s Bogom

34. Proroci babilonskog ropstva


35. Proroci pozivaju na obraćenje i pročišćenje vjere
36. Ponavljanje i provjera znanja


37. Glasnici nade i izbavljenja

38. Ivan Krstitelj - Mesijin preteča


39. Isus Krist ispunjava proročanstava

40. Isus sklapa Novi i vječni savez


41. Ponavljanje i provjera znanja

42. Isusova želja i molitva za jedinstvo


43. Pravoslavci

44. Pravoslavci u Hrvatskoj


45. Grkokatolici

46. Protestanti


47. Ekumenski pokret - GOO


48. Ekumenska zajednica iz Taize-a

49. Ponavljanje i provjera znanja


50. Što je grijeh?

51. Vrste grijeha


52. Savjest nas prekorava i poziva da ne griješimo

53. Sakrament Pomirenja


54. Ponavljanje i provjera znanja

55. Ljudska bolest i patnja


56. Sakrament bolesničkog pomazanja

57. Strah pred smrću: postoji li život nakon smrti?


58. Čistilište

59. Posljednji sud i uskrsnuće tijela


60. Vječna propast ili pakao

61. Ljepota raja


62. Ponavljanje i provjera znanja

63. Živjeti po krepostima


64. Vjera - Božji dar i čovjekov odgovor

65. Kršćanska nada


66. Snaga kršćanske ljubavi

67. Ponavljanje


68. Provjera znanja

69. Sistematizacija gradiva 2. polug.


70. Zaključivanje ocjena

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.