Godišnji plan za vjeronauk u 7. razredu


1. Uvodni sat


2. Jedinstveni smo i upućeni na druge

3. Izazovi u pubertetu


4. Razmirice i sukobi u pubertetu - GOO

5. Idoli i ideali


6. Bog je jedini ideal

7. Zamke suvremenih ovisnosti


8. Ponavljanje i provjera znanja

9. Božje zapovijedi – put u slobodu


10. Dekalog i ljudska prava

11. 1. Božja zapovijed


12. 2. Božja zapovijed


13. 3. Božja zapovijed

14. Poštovanje roditelja i starijih


15. Ponavljanje i provjera znanja

16. Svetost ljudskog života


17. Dostojanstvo ljudskoga tijela i bračna čistoća

18. Poštivanje tuđe imovine


19. Poziv na istinoljubivost

20. 9. i 10. Božja zapovijed


21. Ponavljanje i provjera znanja

22. Judaizam - monoteizam


24. Židovski vjernički život

25. Hebrejska Biblija


25. Židovski blagdani

26. Dijalog židovstva i Katoličke Crkve


27. Ponavljanje i provjera znanja

28. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta


29. Proročki poziv i poslanje, Stariji proroci

30. Proroci pisci


31. Proroci pozivaju na Savez s Bogom

32. Proroci babilonskog ropstva


33. Proroci pozivaju na obraćenje i pročišćenje vjere

34. Ponavljanje i provjera znanja


35. Glasnici nade i izbavljenja
36. Ivan Krstitelj - Mesijin preteča


37. Isus Krist ispunjava proročanstava

38. Isus sklapa Novi i vječni savez


39. Ponavljanje i provjera znanja

40. Isusova želja i molitva za jedinstvo


41. Pravoslavci

42. Pravoslavci u Hrvatskoj


43. Grkokatolici

44. Protestanti


45. Ekumenski pokret - GOO

46. Protestantske zajednice u Hrvatskoj


47. Ponavljanje i provjera znanja


48. Što je grijeh?

49. Vrste grijeha


50. Savjest nas prekorava i poziva da ne griješimo

51. Što je savjest? - GOO


52. Savjest trebamo odgajati (Vrste savjesti)

53. Sakrament Pomirenja


54. Ponavljanje i provjera znanja

55. Ljudska bolest i patnja


56. Sakrament bolesničkog pomazanja

57. Strah pred smrću: postoji li život nakon smrti?


58. Čistilište

59. Posljednji sud i uskrsnuće tijela


60. Vječna propast ili pakao

61. Ljepota raja


62. Ponavljanje i provjera znanja

63. Živjeti po krepostima


64. Vjera - Božji dar i čovjekov odgovor

65. Kršćanska nada


66. Snaga kršćanske ljubavi

67. Ponavljanje


68. Provjera znanja

69. Sistematizacija gradiva 2. polug.


70. Zaključivanje ocjena