Godišnji plan za vjeronauk u 6. razredu


1. Uvodni sat


2. Suvremene situacije neslobode - GOO

3. Kršćanski ideal slobode


4. Sloboda je odgovornost - GOO

5. Primjer kako ropstvo ne valja


6. Izrael(ci) porobljen(i) u Egiptu

7. Mojsijev poziv


8. Mojsije vodi narod u slobodu

9. Provjera znanja


10. Bog čuva svoje

11. Bog u pustinji hrani svoj narod


12. Savez na Sinaju


13. Krivnja i oprost

14. Izraelci na putu do Obećane zemlje


15. Provjera znanja

16. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja
- GOO


17. Isus Krist - osloboditelj i spasitelj

18. Isusove prispodobe


19. Isusova čudesa - znakovi Božjega kraljevstva


20. Tajna Božjega služenja – Posljednja večera

21. Ljubav koja oslobađa - Isusova muka i smrt


22. Isusovo uskrsnuće

23. Crkva – zajednica Isusovih učenika


24. Različiti darovi i službe

25. Ponavljanje


26. Provjera znanja

27. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta


28. Božićni liturgijski ciklus

29. Apostoli i njihovi nasljednici


30. Rimski biskup - papa

31. Vatikan


32. O Crkvi u Hrvata

33. O našoj Varaždinskoj biskupiji


34. O našoj župi sv. Mihaela ark Sračinec

35. Ponavljanje i provjera znanja36. Redovnici i redovnice u Crkvi


37. Iz života redovnika i redovnica

38. Vjernici laici u Crkvi


39. Prispodoba o talentima

40. Ponavljanje i provjera znanja


41. Širenje kršćanstva u Europi, Istočni raskol

42. Obnova redovništva, promicanje znanosti i umjetnosti


43. Križarski ratovi i inkvizicija

44. Zapadni raskol


45. Katolička obnova

46. Misijski pokret u 16. i 17. st.


47. II. vatikanski koncil


48. Poslijekoncilska obnova

49. Ponavljanje i provjera znanja


50. Znakovi i sakramenti

51. Podjela 7 sv. Sakramenata


52. Krštenje

53. Sv. Potvrda


54. Euharistija

55. Ponavljanje i provjera znanja


56. Crkvene zgrade

57. Stilovi (gradnje) u crkvenom graditeljstvu - GOO


58. Unutrašnjost crkve

59. Liturgijski predmeti


60. Liturgijski knjige, jezici i glazba

61. Kršćanski simboli i kratice


62. Ponavljanje

63. Provjera znanja


64. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja

65. Glavni Marijini blagdani i molitve


66. Gospina Krunica

67. Marijanska svetišta, Marija u umjetnosti


68. Ponavljanje i provjera znanja

69. Sistematizacija gradiva 2. polug.


70. Zaključivanje ocjena