Godišnji plan za vjeronauk u 6. razredu

MJESEC NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
9.ruj Uvod, sistematizacija i zaključivanje 1. Uvodni sat
ŽIVJETI U MIRU I SLOBODI 2. Suvremene situacije neslobode – GOO
3. Kršćanski ideal slobode
4. Sloboda je odgovornost – GOO
IZ ROPSTVA U SLOBODU – BOG VODI SVOJ NAROD U SLOBODU 5. Izrael(ci) porobljen(i) u Egiptu
6. Mojsijev poziv
7. Mojsije vodi narod u slobodu
8. Ponavljanje
10.lis 9. Provjera znanja
10. Bog u pustinji hrani svoj narod
11. Savez na Sinaju
12. Krivnja i oprost
13. Izraelci na putu do Obećane zemlje
14. Ponavljanje
15. Provjera znanja
ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 16. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja – GOO
11.stu 17. Isus Krist – osloboditelj i spasitelj
18. Isusove prispodobe
19. Isusova čudesa – znakovi Božjega kraljevstva
20. Tajna Božjega služenja – Posljednja večera
21. Ljubav koja oslobađa – Isusova muka i smrt
22. Isusovo uskrsnuće
Izborne (dodatne) teme 23. Ponavljanje
ISUS KRIST – NAŠ OSLOBODITELJ I SPASITELJ 24. Provjera znanja
12.pro CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 25. Crkva – zajednica Isusovih učenika
26. Različiti darovi i službe
27. Apostoli i njihovi nasljednici
28. Ponavljanje i provjera znanja
Izborne (dodatne) teme 29. Božićni liturgijski ciklus
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 30. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta
1.sij CRKVA – NOVI BOŽJI NAROD 31. Rimski biskup – papa
32. Vatikan
33. O Crkvi u Hrvata
34. O našoj Varaždinskoj biskupiji
35. O našoj župi
2.vlj 36. Redovnici i redovnice u Crkvi
37. Iz života redovnika/redovnica
38. Vjernici laici u Crkvi
39. Prispodoba o talentima
40. Ponavljanje i provjera znanja
CRKVA KROZ POVIJEST 41. Širenje kršćanstva u Europi, Istočni raskol
42. Obnova redovništva, promicanje znanosti i umjetnosti
43. Križarski ratovi i inkvizicija
3.ožu 44. Zapadni raskol
45. Katolička obnova
46. Misijski pokret
47. 2. vatikanski koncil
48. Poslijekoncilska obnova
49. Ponavljanje i provjera znanja
SAKRAMENTI I KRŠĆANSKA INICIJACIJA 50. Znakovi i sakramenti
51. Podjela 7 sv. Sakramenata
52. Krštenje
4.tra 53. Sv. Potvrda
54. Euharistija
55. Ponavljanje i provjera znanja
CRKVENI JEZICI I KULTURA 56. Crkvene zgrade
57. Stilovi (gradnje) u crkvenom graditeljstvu – GOO
58. Unutrašnjost crkve
5.svi 59. Liturgijski predmeti
60. Liturgijski knjige, jezici i glazba
61. Kršćanski simboli i kratice
62. Ponavljanje
63. Provjera znanja
MARIJA U CRKVI 64. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja
65. Glavni Marijini blagdani i molitve
66. Gospina Krunica
6.lip 67. Marijanska svetišta, Marija u umjetnosti
68. Ponavljanje i provjera znanja
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 69. Sistematizacija gradiva 2. polug.
70. Zaključivanje ocjena

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.