Godišnji plan za vjeronauk u 6. razredu


1. Uvodni sat


2. Suvremene situacije neslobode - GOO

3. Kršćanski ideal slobode


4. Sloboda je odgovornost - GOO

5. Izrael(ci) porobljen(i) u Egiptu


6. Mojsijev poziv

7. Mojsije vodi narod u slobodu


8. Ponavljanje

9. Provjera znanja


10. Bog u pustinji hrani svoj narod

11. Savez na Sinaju


12. Krivnja i oprost


13. Izraelci na putu do Obećane zemlje

14. Ponavljanje


15. Provjera znanja

16. Čovjek između čežnje za slobodom i izazovom robovanja - GOO


17. Isus Krist - osloboditelj i spasitelj

18. Isusove prispodobe


19. Isusova čudesa - znakovi Božjega kraljevstva

20. Tajna Božjega služenja – Posljednja večera


21. Ljubav koja oslobađa - Isusova muka i smrt

22. Isusovo uskrsnuće


23. Ponavljanje

24. Provjera znanja


25. Crkva – zajednica Isusovih učenika

26. Različiti darovi i službe


27. Apostoli i njihovi nasljednici

28. Ponavljanje i provjera znanja


29. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta

30. Božićni liturgijski ciklus


31. Rimski biskup - papa

32. Vatikan


33. O Crkvi u Hrvata

34. O našoj Varaždinskoj biskupiji


35. O našoj župi sv. Mihaela ark Sračinec
36. Redovnici i redovnice u Crkvi


37. Iz života redovnika i redovnica

38. Vjernici laici u Crkvi


39. Prispodoba o talentima

40. Ponavljanje i provjera znanja


41. Širenje kršćanstva u Europi, Istočni raskol

42. Obnova redovništva, promicanje znanosti i umjetnosti


43. Križarski ratovi i inkvizicija

44. Zapadni raskol


45. Katolička obnova

46. Misijski pokret u 16. i 17. st.


47. II. vatikanski koncil


48. Poslijekoncilska obnova

49. Ponavljanje i provjera znanja


50. Znakovi i sakramenti

51. Podjela 7 sv. Sakramenata


52. Krštenje

53. Sv. Potvrda


54. Euharistija

55. Ponavljanje i provjera znanja


56. Crkvene zgrade

57. Stilovi (gradnje) u crkvenom graditeljstvu - GOO


58. Unutrašnjost crkve

59. Liturgijski predmeti


60. Liturgijski knjige, jezici i glazba

61. Kršćanski simboli i kratice


62. Ponavljanje

63. Provjera znanja


64. Upoznajmo Mariju iz Evanđelja

65. Glavni Marijini blagdani i molitve


66. Gospina Krunica

67. Marijanska svetišta, Marija u umjetnosti


68. Ponavljanje i provjera znanja

69. Sistematizacija gradiva 2. polug.


70. Zaključivanje ocjena

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.