Anketa o Ranom učenju informatike

Anketa o Ranom učenju informatike

Molim polaznike Ranog učenja informatike OŠ Sračinec (2-4. razr.) da mi ispune anketu (preko interneta) o tome što misle o ovogodišnjoj izvannastavnoj aktivnosti Ranog učenja informatike.

Točnu adresu za anketu učenici će moći čuti na satu informatike.

Čestitam svim učenicima koji su (redovito i hrabro) polazili ovu izvannastavnu aktivnost i unaprijed zahvaljujem na riješenoj anketi.