Obavijesti i suradnja Vjeronaučne grupe 2

Obavijesti i suradnja Vjeronaučne grupe 2

Vjeronaučna grupa sastaje se utorkom 7. sat (s početkom u 13,20) u učionici 53.

voditelj: vjeroučitelj Krešimir Hublin

 


Naš Google (cloud) disk za pohranu materijala Vjeronaučne grupe: https://drive.google.com/

Naš mail za Vjeronaučnu grupu:  vjeronaukgrupa @ gmail . com