Godišnji plan za Vjeronauk u 5. razredu

MJESEC NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
9. rujan Uvod, sistematizacija i zaključivanje 1. Uvodni sat
SNAGA ZAJEDNIŠTVA 2. Ja i drugi – zajedno
3. Pravila dobrih odnosa, poštovanja i zajedništva – GOO
4. Pravila za život u školi
RELIGIJA U ČOVJEKOVU ŽIVOTU: BOŽJI TRAGOVI 5. Što je religija?
6. Primitivne religije
7. Religije antičkih naroda
8. Monoteističke religije, Židovstvo
10. listopad 9. Islam
10. Vjerski život pripadnika drugih religija
11. Kršćanstvo
12. Kršćani šire Radosnu vijest
13. Različiti, ali povezani
14. Ponavljanje i provjera znanja
BIBLIJA: KNJIGA NAD KNJIGAMA 15. Što je Biblija?
16. Kako je nastala Biblija?
11. studeni 17. Kako upoznati i razumjeti Bibliju?
18. Biblija je minibiblioteka
19. Kako se traži tekst u Bibliji?
20. U slušanju Božje Riječi
21. Biblija u umjetnosti
22. Ponavljanje
23. Provjera znanja
POČECI BIBLIJSKE POVIJESTI/VJERE 24. Život i vjera ljudi u “plodnom polumjesecu”
12. prosinac 25. Abraham
26. Izak
27. Jakov
28. Izraelci u Egiptu
29. Ponavljanje i provjera znanja
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 30. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta
1. siječanj BOG U POVIJESTI IZABRANOGA NARODA: IZRAELSKI KRALJEVI 31. Izraelska plemena nakon dolaska u Obećanu zemlju
32. Šaul: prvi izraelski kralj
33. Bog izabire Davida
34. David i Golijat
35. David i Jonatan
2. veljača 36. David ujedinjuje izraelska plemena
37. Mesija dolazi iz Davidove kraljevske loze
38. Mudrost kralja Salomona
39. Ponavljanje i provjera znanja
ISUS KRIST – OSTVARITELJ NOVOGA SVIJETA 40. Isus dijeli i mijenja povijest
41. Isusovi suvremenici
42. Isus propovijeda Radosnu vijest
43. Isus se brine za bolesne i odbačene – GOO
3. ožujak 44. Isusova ljubav prema grešnicima
45. Isusova dvanaestorica
46. Isusovi učenici danas
47. Ponavljanje i provjera znanja
ŽIVOT PRVIH KRŠĆANA. ULOGA SV. PETRA I SV. PAVLA U ŠIRENJU ISUSOVE PORUKE 48. Kako je nastala Crkva?
49. Život prvih kršćana
50. Progoni Crkve
51. Petrov poziv i vjera
52. Petar Stijena i apostolski prvak
4. travanj 53. Obraćenje sv. Pavla
54. Pavlova zadaća u kršćanstvu (i misijska putovanja)
55. Poznate kršćanske zajednice i Pavlove poslanice
56. Ponavljanje
57. Provjera znanja
5. svibanj KRŠĆANI MEĐU NAMA: UZORI VJERE U HRVATSKOME NARODU 58. Biti Kristov učenik – poziv i poslanje
59. Sveci i blaženici
60. Hrvatski sveci
61. Hrvatski blaženici
62. Ponavljanje i provjera znanja
ČOVJEK SE OBRAĆA BOGU MOLITVOM I PJESMOM 63. Što je (kršćanska) molitva?
64. Isus nas je (na)učio moliti “Oče naš”
65. Kako moliti?
66. Kada moliti?
6. lipanj 67. Liturgijska godina
68. Gdje moliti?
69. Ponavljanje i provjera znanja
Uvod, sistematizacija i zaključivanje 70. Sistematizacija gradiva 2. polug. i zaključivanje ocjena

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.