Kako možete vidjeti trenutno stanje svojih neprepisanih bodova iz vjeronauka?

Kako možete vidjeti trenutno stanje svojih neprepisanih bodova iz vjeronauka?

Na posebnoj web stranici (adresu vam je rekao vjeroučitelj u školi) možete vidjeti sve svoje bodove koji još nisu prepisani u ocjene (po sistemu 4 plusa ili minusa) i u e-dnevnik. Tu možeš vidjeti i sve dogovore npr. ako si obećao da ćeš prepisivati retke iz Biblije za ispravljanje minusa ili ako još moraš odgovarati ili ako još moraš pokazati DZ…

Naravno, da bi se zaštitile informacije o učenicima, svaki učenik koji to želi može vjeroučitelju dati svoju “tajnu riječ” (nadimak, lozinku, šifru) koja će na tajni način predstavljati učenika i pripadajuće informacije o bodovima i bilješkama koje još nisu upisane u e-dnevnik. (Lozinke iz prošle školske godine vrijede i u sljedećoj školskoj godini!)

Sve ovo treba poslužiti tome da si učenici mogu “planirati” obveze i skupljati što bolje bodove i ocjene.